Project Description

Zajęcia

Plastyka Warsztaty

Zajęcia tworzone z pasji!

Zajęcia

Plastyka

Warsztaty

Zajęcia tworzone z pasji!

Plastyka – Warsztaty

Na naszych zajęciach dzieci doświadczają różnych rodzajów aktywności plastycznej, co umożliwia im rozwinięcie własnej ekspresji. Gdy pozwalamy dziecku eksperymentować, doświadczać i podejmować własne decyzje w zabawie, to staje się ona dla dziecka też jednocześnie pracą i nauką.

Na zajęciach plastycznych dziecko szybko przekonuje się o swoim poczuciu sprawczości, zyskuje pewność siebie i zaufanie do swoich wyborów. Warto podążać więc w tym kierunku już od początku, chociażby poprzez wzbogacanie warunków do pracy artystycznej i działania plastyczne, w których jest miejsce na różnorodność i eksperyment.

Nie z każdego dziecka musi wyrosnąć Picasso, ale – przy odpowiednim wsparciu dorosłych – każde dziecko może rozwijać zdolność kreatywnego wyrażania siebie i myślenia poza schematami.

Opis zajęć

U nas jest kolorowo i twórczo, a zajęcia plastyczne dodatkowo wyzwalają u dzieci naturalną ekspresję, a także dają możliwość wyrażania siebie pozawerbalnie: obrazem, kolorem, formą i techniką. Tematem zajęć plastycznych jest najczęściej otaczający nas świat, jego niezwykła różnorodność, cykliczność pór roku lub ważne wydarzenia w kalendarzu.

Jest on tylko propozycją, która staje się pretekstem do wspólnych działań plastycznych, podczas których dzieci mają dużą dowolność interpretacji zadanego tematu.

Zdjęcia z zajęć