Project Description

Zajęcia

Muzyka

Zajęcia tworzone z pasji!

Zajęcia

Muzyka

Zajęcia tworzone z pasji!

Muzyka

Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, które od urodzenia do 5 – 6 roku życia rozwijają się wyjątkowo dynamicznie.

Muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są

z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Od najmłodszych lat dzięki muzyce rozwijają się również w dzieciach zdolności językowe oraz matematyczne. Muzyka jest naturalną potrzebą wypływającą z serca dzieci.

Opis zajęć

W trakcie regularnych zajęć w przedszkolu, dzieci z każdej grupy uczestniczą w zajęciach rytmicznych i umuzykalniających.

Dzięki profesjonalnemu prowadzeniu dzieci w świecie muzyki mogą wyrażać siebie poprzez wspólny śpiew, wystukiwanie rytmów, grę na instrumentach czy taniec. Dodatkowo zajęcia te wprowadzają nienachalną dyscyplinę i uczą dzieci uważności i umiejętności zapamiętywania tekstów i melodii.

Nasze muzykowanie udziela się wszystkim. Dzieci, które początkowo nie mają ochoty na śpiewanie czy granie, z czasem same dołączają do zajęć. Dajemy im tyle czasu, ile ich wrażliwość im podpowiada. Same intuicyjnie podążają za melodią i rytmem. Nasza kadra jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia edukacji muzycznej.

Sztuką jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki, dając każdemu z nich uwagę, a jednocześnie możliwość rozwoju muzycznego i radość z muzykowania.​

Zajęcia indywidualne

Na zajęciach indywidualnych rozwijamy precyzyjnie wyjątkową wrażliwość na muzykę, poprawną technikę gry na instrumencie czy też posługiwania się głosem. Dziecko samo naturalnie wchodzi w świat dźwięków i muzyki. Poprzez cykliczne spotkania i indywidualne podejście kształcimy prawdziwych, małych muzyków.

Na światowej scenie muzycznej mamy profesjonalnych, dorosłych artystów, którzy pierwsze szlify otrzymali w naszym przedszkolu. To tutaj zaczyna często brzmieć pierwsza nuta, która gra potem w sercu przyszłych muzyków.

Zdjęcia z zajęć