program
zajęć


Nasze Przedszkole jest placówką o profilu artystycznym, w której szczególny nacisk położony jest na zajęcia związane ze sztuką. W ten sposób staramy się zapewnić pełny i wszechstronny rozwój osobowości dziecka, który jest głównym celem naszego Przedszkola.

Program jest dostosowany do grup wiekowych, a codzienne zajęcia z rytmiki, umuzykalnienia, nauki śpiewu, tańca czy plastyki prowadzone są systemem lekcyjnym przez różnych specjalistów. Kształcenie z tych przedmiotów odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Praktyka teatralna

W ciągu roku dzieci przygotowują sześć dużych przedstawień, które prezentują na profesjonalnej, nowoczesnej scenie, gdzie w świetle reflektorów i wśród szerokiej publiczności mogą pokazać swoje umiejętności aktorskie i wokalne.

Dzięki różnorodnym zajęciom muzycznym i teatralnym oraz stałym obcowaniem ze sceną nasi przedszkolacy są odważni  i otwarci na różne formy autoprezentacji. Absolwenci naszego przedszkola zdają egzaminy do najlepszych szkół podstawowych w Katowicach, przechodząc wzorowo kilkuetapową selekcje. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

 

W ramach oferty naszego Przedszkola wszystkie dzieci uczestniczą w poniższych zajęciach:

 • Zajęcia z zakresu edukacji umysłowej i społeczno-moralnej
 • Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne
 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Elementy tańca klasycznego (balet)
 • Taniec nowoczesny
 • Zajęcia wokalne
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Karate
 • Zajęcia z literatury dziecęcej "poezja i proza"

Zajęcia dodatkowe:

 • Teatrzyk pacynka
 • Plastuś - zajęcia plastyczne
 • Kuchcikowe Przygody
 • Indywidualna nauka gry na instrumentach (pianino, skrzypce)
 • Terapia logopedyczna
Znajdziesz nas przez słowa kluczowe: przedszkole katowice, prywatne przedszkole, przedszkole niepubliczne, zajęcia adaptacyjne, przedszkole, zajęcia adaptacyjne w przedszkolu, przedszkole katowice, prywatne przedszkole katowice, prywatne przedszkole, przedszkole niepubliczne, przedszkole niepubliczne katowice, zajęcia adaptacyjne w przedszkolu, przedszkole niepubliczne katowice, prywatne przedszkole katowice, zajęcia adaptacyjne, nauka śpiewu, gitara, pianino, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, ślask, chorzów